Học Thử Miễn phí

Học Tiếng Anh trên mạng – Lớp Học Thử Miễn Phí

Học Tiếng trên mạng với EnglishGoes E-learning Center, bạn sẽ học trực tiếp với giáo viên trực tuyến giảng dạy thông qua mô hình lớp học online.
speaking
EnglishGoes thường xuyên tổ chức lớp Học thử Tiếng Anh trên mạng Miễn phí là nhằm giới thiệu đến các bạn học viên muốn hiểu rõ hơn về Lớp Học Tiếng Anh Trên mạng của chúng tôi. Mỗi bạn học viên được quyền tham gia học thử tối đa 02 buổi. Học viên tham gia học thử sẽ học hoàn toàn trực tuyến với giáo viên bản ngữ. Lớp học tối đa 5 học viên.
Các bạn cần liên hệ Đăng ký trước để đuợc sắp xếp.

Nhằm tránh trường hợp các bạn đăng ký mà không tham dự. Chúng tôi chỉ tiếp nhận và sắp xếp cho các bạn trực tiếp nói chuyện với nhân viên của chúng tôi. Hạn chót đăng ký học thử trực tuyến là sau 5 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần.

Các buổi Sáng Các buổi Tối
9.00 – 10.00 sáng 7.00 – 8.00 tối

Lưu ý:

1. Chúng tôi chỉ tiếp nhận và sắp xếp các trường hợp xác nhận với chúng tôi trực tuyến qua Yahoo chat( tranthaibinh2001) hoặc skype (online.speaking)
Bạn có thể tải skype về máy tính và Đăng ký Skype miễn phí : www.skype.com .

2. Các lớo học online do giáo viên trực tuyến giảng dạy, cần phải tham gia đúng giờ đăng ký.

3. Bạn sẽ được kiểm tra trình độ Nghe Nói, trước khi sắp lớp Học thử.

0 comments on “Học Thử Miễn phí

Leave a Reply